logo_pro fb
1 2 3 4 5 6 7

kde jste

Občan a úředník - aneb jak je to s veřejnou správou Města Strakonice

Při vší úctě k tomu, jak rozmanitá a šířící se v mnoha směrech je veřejná správa, se pokusíme alespoň v základních rysech pojmenovat to, co se u nás obvykle jmenuje také správa věcích veřejných. Protože ani není možné popsat vše, čeho se taková správa týká, uvedeme náš názor na to, jak by taková veřejná správa mohla vypadat, co se týče městského úřadu ve Strakonicích.

Nadřízený všem zaměstnancům městského úřadu je tajemník. Měl by to být člověk, který má mít velký přehled a zkušenosti v základních normách potřebných pro zajištění dobré práce úřadu. Máme tím na mysli např. správní řád, zákoník práce, zákon o obcích a další normy, které jsou potřebné pro to, aby nám některý z úředníků někam „neuletěl“ ve svém výkladu a na druhé straně např. svého úředníka „podržet“, když to bude nutné a v souladu se zákonem. Měl by, jako dobrý hospodář a vizionář poznat, jak usměrňovat práci jednotlivých odborů a reagovat na množství změn v našich zákonech a tím i zatíženosti městského úřadu. Jeho vážnost a důležitost je dána samozřejmě tím, do jaké míry je schopen udržet na uzdě tlak samosprávy a její choutky, aby se tu a tam měřilo ne všem stejně, spíše podle toho, kdo je s kým kamarád, či kdo sedí v radě, či v zastupitelstvu na té správné straně. Proto budeme usilovat o možnosti, aby tajemník města opravdu chránil výkon státní správy v přenesené působnosti od všech „nežádoucích“ vlivů. Aby měl skutečně všechny předpoklady, jak být opravdovou personou úřadu. K tomu ale potřebujeme tajemníka, který nebude ve střetu zájmů, jehož příbuzní, či dokonce rodinní příslušníci nebudou ve zřízených organizacích města pracovat ve vedoucích funkcích a tím i odvolatelní (to jen kdyby náhodou tajemník chtěl nějak moc vyskakovat). Náš názor je ten, že v tomto směru máme u nás ve Strakonicích dost značné rezervy, a proto i práci strakonického tajemníka hodnotíme jako nemastnou a neslanou, hlavně aby bylo „politické načalstvo“ spokojeno.

Vedoucí odborů by měli být už skutečnými odborníky v daných oblastech, kterými se odbor zabývá. Oni by měli mít tu schopnost poznat, co je a není v souladu se zákonem, měli by umět najít s občanem řeč. Měli by vědět, jak občanovi pomoci, a jak najít způsob přijatelného řešení problému v souladu se zákonem. Zároveň by měli mít přirozenou autoritu u svých podřízených a mít pochopitelně čas na hledání nových způsobů komunikace s občanem s tím, že bude vládnout spokojenost na obou stranách. Víme, že není jednoduché občas sdělit občanům, že se něčím provinili, že porušili zákon a třeba je čeká i uložení pokut za přestupky či správní delikty. Proto je potřebné, aby toto vše uměl vedoucí zvládnout se znalostí věci a dovedl vysvětlit rozumnými argumenty, proč takové rozhodnutí musí padnout. Ano, uznáváme, že občan je v dnešní době „masírován“ sdělovacími prostředky, že si může v podstatě stěžovat na všechno, a úředník je jeho sluha, protože je placen z jeho daní. Takový argument dnes ve slušné společnosti neobstojí. Domníváme se, že všechno je a bude vždycky v lidech. Pokud budou spolu mluvit slušně a používat rozumné argumenty, pak je to na dobré cestě. Pokud na sebe obě strany „vyjedou“ hned na začátku řešení jakéhokoliv požadavku ať ze strany úřadu, či ze strany občana, tak je to cesta „do pekel“ úřednického šimla. Proto je důležitá práce každého úředníka v podobě znalostí hlavně odborných, aby dovedl občanovi tu „dobrou správu“ poskytnout. Co je nám platné, že s námi mluví „pán či dáma jako ze žurnálu“, když o problematice toho moc neví. Neříkáme, že na naší radnici nejsou dobří úředníci. Jsou a někteří patří dokonce mezi špičky ve svém oboru. Ale bohužel tam také máme úředníky, kteří např. v podaném odvolání občana vidí „rebelii“ a tak se musí dát občanovi za vyučenou. A nedej Bože, když takové odvolání pak potvrdí nadřízený orgán. Místo, aby si úředník uvědomil, že asi pochybil a v pokoře takové rozhodnutí přijal, tak se v některých strakonických úřednících pění krev a ve všem, co je proti nim, pak vidí křivdu a urážku svého majestátu. No a takové úředníky na naší radnici ve Strakonicích budeme chtít asi jen stěží.

ODS Strakonice

 

Komentáře   

0 # iguhaajzeb 2021-09-18 08:18
http://slkjfdf.net/ - Umoucumag Tunavo qgp.nycs.prostrakonice.cz.tei.nw http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # kuzejazete 2021-09-18 08:25
http://slkjfdf.net/ - Amagara Obaticio bgi.gmin.prostrakonice.cz.ltw.mo http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit


www.podskali.net

Copyright 2013, www.prostrakonice.cz