logo_pro fb
1 2 3 4 5 6 7
Oznámení
  • Nelze inicializovat funkci mail.
  • Nelze inicializovat funkci mail.
  • Nelze inicializovat funkci mail.
  • Nelze inicializovat funkci mail.
  • Nelze inicializovat funkci mail.
  • Nelze inicializovat funkci mail.
  • Nelze inicializovat funkci mail.
  • Nelze inicializovat funkci mail.
  • Nelze inicializovat funkci mail.
  • Nelze inicializovat funkci mail.

kde jste

ZDRAVÍ LIDÉ - ZDRAVÉ MĚSTO - DÍL 1.

 

V rámci práce v komisi pro sociální věci a zdravotnictví jsme se shodli na podpoře pokračování programu péče o zdraví. Ráda bych jako lékařka přispěla uvedením článků s touto tématikou. Jako první jsem oslovila s několika otázkami své kolegy - praktické lékaře na Strakonicku.

 

PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY PRO DOSPĚLÉ

1. Co znamená preventivní prohlídka a jaký je její význam?

Prevence je odvozeno od latinského slova "praevenire", což znamená předcházet, z toho vychází pojem "preaventia" - prevence. Označuje tedy předcházení nemoci, včasnou ochranu před onemocněním. Což je také základní význam takové prohlídky. 

 

2. Co je součástí preventivní prohlídky u praktického lékaře a kolik taková prohlídka zabere času?

Součástí prohlídky je vyšetření lékařem, osobní a rodinná anamnéza, laboratorní vyšetření krve a moče se zaměřením na rizikové faktory dle věku a právě dle výskytu různých onemocnění v rodině, provádí se většinou také ekg a rentgen srdce a plic . Ve věkové skupině 45 - 50 let a výše je již nutno pomýšlet a cílit vyšetření na včasné odhalení nádorových onemocnění, u mužů se jedná o možnost onemocnění prostaty, u žen např. objednání mamografického vyšetření. Základní prohlídka není časově náročná, většinou zabere do 60 minut, část z tohoto času je věnována právě na odběry krve.    

 

3. Pro konkrétní představu - kolik závažných případů se díky preventivní prohlídce odhalí v 1 obvodu za rok?  

Časté je odhalení " běžných" civilizačních chorob - týká se záchytu vysokého krevního tlaku, zvýšené hladiny krevních tuků či vyšší hladiny cukru v krvi. Bohužel, není zdaleka ojedinělé, že "začíná jít opravdu o život" - máme např. k dispozici údaj o 14 nádorech plic odhalených během 1,5 roku v jednom jediném odvodě praktického lékaře.    

 

4. Jak často bychom měli preventivní prohlídku absolvovat?

Preventivní prohlídku je možno od 19 let věku absolvovat u praktického lékaře pro dospělé každé 2 roky. Zkrátka je dobré jít k lékaři, i když nás nic netrápí.   

 

                                                                                                                 MUDr. Lenka Scheinostová

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit


www.podskali.net

Copyright 2013, www.prostrakonice.cz