logo_pro fb
1 2 3 4 5 6 7

kde jste

Rozhodnutí v rámci zákona nebo lumpárna

Vážení! Jsou situace, ve kterých nemáme slov, ale chceme křičet, jsme naštvaní, ale tak bezmocní. Jsou situace, které se dějí v souladu se zákonem, přestože víme, že se jedná o lumpárnu.

Ve středu 20.4.2016 se konalo Zastupitelstvo města Strakonice. Jedno ze standardních jednání, které se koná každé 2 měsíce. Zvláštní však pro mě, neboť jsem byl nucen se z jednání výjimečně omluvit a jeho průběh si poslechnout až ze zvukového záznamu zveřejněného na internetových stránkách města. Zpočátku by se zdálo, že jednání bude probíhat standardně bez větších problémů. Na některé situace jsme si už zvykli, a tak nejsme překvapeni přestřelkami mezi zástupci Strakonické veřejnosti a Jihočechy 2012. Nechalo by se říci, že bez těchto přestřelek, by snad nebylo strakonické zastupitelstvo vůbec myslitelné. To co se však odehrálo minulou středu, byla lumpárna.

V prosinci 2015, jsme se jako zastupitelé na jednání Zastupitelstva města Strakonice přihlásili k podpoře Nemocnice Strakonice, a.s.. Nemocnici, která je v našem městě a přesto, že vlastníkem je Jihočeský kraj, vnímáme ji za naši nemocnici. Odsouhlasením daru ve výši 1 100 000,- Kč na nákup přístroje pro vyšetření žlučových cest, jsme dali signál všem našim občanům, že se jedná o nemocnici, na které nám strakoňákům záleží. Záleží nám jak na tom, aby nemocnice ve Strakonicích zůstala, záleží nám na péči, kterou nemocnice poskytuje, záleží nám na pacientech, kteří se do nemocnice dostanou a záleží nám také na lékařích a sestrách, jejichž práce je skutečně náročnou službou nám všem. To vše jsme svým rozhodnutím darovat prostředky na nákup moderního přístroje chtěli všem zaměstnancům, pacientům, ale také Jihočeskému kraji říci. Hlasování tehdy nebylo jednotné a koaliční návrh tehdy zněl dar neposkytnout. Na výzvu starosty města jsem tehdy prostředky na dar našel v rozpočtu města a spolu s kolegou RNDr. Havlem jsme pro podporu nemocnice hlasovali. Podařilo se a návrh ODS tehdy prošel. Na základě nesouhlasných stanovisek některých zastupitelů Strakonické veřejnosti bylo všem jasné, že tohle prohrané hlasování o podpoře nemocnice je pro ně bolestivé.

Ve středu 20.4.2016 v závěru jednání Zastupitelstva města Strakonice, přednesl pan místostarosta Jungvirt svou řeč, kterou navrhl neproplatit nemocnici slíbený dar a peníze převést na nákup lůžek do domova pro seniory ve Strakonicích a nechal o tomto bodu hlasovat. Diskuse k tomuto bodu byla zajímavá. Otevřela se otázka toho, jaké vybavení využívají klienti domova pro seniory, jaká mají lůžka a jaké mají matrace. Člověk by měl pocit, že senioři v našem domově leží na slamnících. Po 9 let jsem pracoval jako obchodní ředitel společnosti, která domov pro seniory na Rybniční i Lidické ulici ve Strakonicích vybavovala a vím, že k dispozici jsou klientům jak elektricky, tak mechanicky polohovatelná lůžka a pasivní antidekubitní matrace. Ze zkušenosti vím, že matrace je potřeba měnit každých 7-10 let a lůžka vydrží mnohem déle cca 20 let. Obměna by však měla probíhat plánovaně a v souladu s rozpočtem, který si domov pro seniory s městem projedná. Přesto, že při projednávání rozpočtu města nebyla o výměně lůžek ani zmínka, nenašel se snad jediný zastupitel, který by nechtěl na domov pro seniory dát finanční prostředky. Tím zásadním sporem v této diskusi bylo, zda porušit či neporušit slib daný nemocnici, že příspěvek na nákup moderního vyšetřovacího přístroje bude poskytnut. Padl návrh, zachovat prostředky Nemocnici Strakonice, a.s. a peníze na nákup lůžek do domova seniorů vzít z peněz, které nám v rozpočtu ušetřila mírná zima na nákladech za zimní údržbu. Tento návrh přijat nebyl. Zastupitelé se 12 hlasy rozhodli, peníze Nemocnici Strakonice, a.s. odebrat a přesunout je do domova seniorů.

Jsem přesvědčen, že toto rozhodnutí je z pohledu zákona v pořádku. Porušením daného slova směrem k Nemocnici Strakonice, a.s., neposkytnutím informací zastupitelům o plánu projednat tento bod v podkladech pro jednání Zastupitelstva města Strakonice a promyšlenou hrou na city se koalice dopustila lumpárny. Takové kroky poškozují naše město.

Bc. Radek Chvosta

zastupitel za ODS

Komentáře   

0 # Oberfalcer 2016-05-20 08:22
Možná by Radku Chvostovi slušelo méně hysterie. Co se stalo? V prosinci se přes velký odpor koalice, byť v tu chvíli ne úplně jednotné, podařilo opozici protlačit dar subjektu, který není v majetku města a jehož hospodaření má na starosti někdo jiný. Radek Chvosta a mnozí další si vůbec nelámali hlavu, kde na to vzít peníze, protože chci-li někam dát, musím někde vzít. A tak přišel on a jeho kolega Havel s řešením, které je tak typické! Vezmem to z budoucích příjmů, až se vrátí nějaké peníze např. z dotací (zde konkrétně ze ZŠ Dukelská) tak je jednoduše použijeme. Že jsou to příjmy budoucího roku tihle hoši prostě neřeší, když chtějí dělat líbivou politiku je vše dovoleno. My jsme se v SV prostě nechtěli smířit s tím, že dáme peníze někomu jen tak, navíc s rozpočtem větším, než má samotné město, někomu, kdo ani nedoložil, jak budou výkony na přístroji pojišťovny proplácet a zda si nemůže sanitu koupit z vlastních zdrojů.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # BestChong 2018-11-01 03:30
I see you don't monetize your website, don't waste your traffic, you can earn additional bucks every month.
You can use the best adsense alternative for any type of website (they approve
all websites), for more info simply search in gooogle:
boorfe's tips monetize your website
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # profile4118 2018-11-01 16:25
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

http://orange-finance.ru/images/photos/541/2/d0156307dd521d06a4c0cd5e.jpg
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit


www.podskali.net

Copyright 2013, www.prostrakonice.cz