logo_pro fb
1 2 3 4 5 6 7

kde jste

Pivovar - tisková zpráva k situaci

Tisková zpráva, jejíž text je uveden níže, jen potvrzuje naše loni uveřejněné obavy o zdravé ekonomické situaci pivovaru, které však byly tehdejším vedením města ignorovány. Níže představená zpráva dokresluje odůvodněnost obav o ekonomické zdraví pivovaru.

Podle předběžných výsledků hospodaření za rok 2014 vykázal DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. ztrátu ve výši -7,9 mil. Kč. Kumulovaná ztráta společnosti za roky 2012-2014 pak činí celkem -15,1 mil. Kč.

 

Tato ztráta byla dle názoru představenstva způsobena především dvěma rozhodujícími faktory:

1) Setrvalým poklesem výstavu piva a s tím spojeným poklesem tržeb – zatímco v roce 2011 pivovar utržil 109,3 mil. Kč, v roce 2014 pak 100,8 mil. Kč. Náklady společnosti v roce 2011 byly 109,0 mil. Kč, v roce 2014 zůstaly prakticky na stejné úrovni ve výši 108,8 mil. Kč.

2) Špatným hospodařením bývalého vedení společnosti. Z výše uvedených údajů (v bodě 1) vyplývá, že minulé vedení společnosti nebylo schopno reagovat na pokles tržeb adekvátním snižováním nákladů společnosti.

Uvádíme vybrané příklady špatného nakládání při hospodaření společnosti:

a) Reklamní smlouvy - bývalé představenstvo uzavřením nevýhodných tzv. „reklamních“ smluv prohloubilo ztrátu v letech 2012 až 2014 odčerpáním z provozních peněz společnosti ve výši 5,6 mil. Kč na financování kultury a sportu. Tyto smlouvy nepřinášely společnosti DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. žádné adekvátní obchodní plnění a jen prohlubovaly finanční nesnáz společnosti. Především členové představenstva Mgr. Ing. Vondrys a Mgr. Samec nesou hlavní zodpovědnost jako političtí nominanti bývalé RM za „vyvádění“ těchto peněz za účelem provozování místních sportovních oddílů. Není bez zajímavosti, že někteří činitelé takto „podpořených“ sportovních oddílů se pak objevili v roce 2014 na volební kandidátce politického hnutí vedeného Mgr. Ing. Vondrysem.

b) Mzdové náklady - při setrvalém snižování tržeb a zhoršování hospodářského výsledku v posledních třech letech vzrostl objem mzdových nákladů oproti roku 2011 z 23,3 mil. Kč na 25,9 mil. Kč v roce 2014. Růst mezd ve sledovaném období o více jak 11% při současném poklesu tržeb o 8% je jednoznačným důkazem neschopnosti a nekompetentnosti bývalého představenstva jakkoliv reagovat na zhoršující se vývoj hospodaření.

c) Absence kontrolních mechanizmů a s tím spojené krádeže majetku – při inventarizaci majetku v lednu 2015 bylo inventurní komisí zjištěno manko v obalovém materiálu ve výši bezmála -3,3 mil. Kč!!! V této souvislosti podalo nové představenstvo oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. Poškozeným je v tomto případě společnost DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a. s.. Majetek společnosti se zmenšil o částku, která odpovídá hodnotě chybějících věcí. Neoznámením těchto skutečností by společnosti vznikla další finanční škoda ve výši min. 0,7 mil. Kč dodaněním zjištěného manka.

d) Financování investic – např. investice do stáčírny KEG sudů ve výši více než 8 mil. Kč byla financována „hotovými“ penězi z provozního účtu namísto profinancování střednědobým investičním úvěrem za velice výhodných úrokových podmínek na úrovni úroku cca 1,5 %. To vše za situace, kdy při setrvale špatném vývoji hospodářského výsledku se neustále zhoršovalo cash-flow společnosti. Navíc tato investice byla dodavatelsky zajišťována přes prostředníka firmu LIMEX CB a.s. a ačkoliv měla být dokončena do konce srpna 2014, dodnes nebyla ve stavu schopném k předání a převzetí.

Tyto některé příklady flagrantně špatného řízení DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. bývalým představenstvem společnosti spolu s mnoha dalšími dílčími špatnými rozhodnutími způsobily současný neutěšený hospodářský stav společnosti.

Úkoly pro nové představenstvo společnosti jmenované RM v prosinci 2014:

Na základě všech výše zmíněných skutečností nově jmenované představenstvo považuje pro nejbližší období za důležité zejména:

1) Provést revizi hospodářských a především tzv. „reklamních“ smluv, které jsou pro DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. zjevně nevýhodné a zajistit jejich vypovězení v nejbližším možném termínu i za cenu, že byly v minulosti uzavřeny účelově s organizacemi zřizovaných vlastníkem společnosti Městem Strakonice.

2) Snížit mzdové náklady na úroveň odpovídající současným hospodářským možnostem společnosti DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. V této souvislosti bude nutné přizpůsobit nově vzniklé situaci kolektivní smlouvu se zaměstnanci společnosti, jejíž platnost vyprší na jaře 2015.

3) Provést důkladnou analýzu organizace společnosti a kontrolních mechanizmů při řízení a správě společnosti a přizpůsobit řízení a kontrolu společnosti novým podmínkám, aby mohlo dojít ke snížení provozních nákladů a zabránění úbytku majetku špatným hospodařením a jeho nedostatečnou ochranou.

4) Investiční politiku plánovat s ohledem na potřeby obchodu a výroby a zároveň s ohledem na vývoj cash-flow. Zároveň VŘ na dodavatele investic organizovat s přímými dodavateli nebo výrobci investic bez prostředníků.

5) Zvýšit důraz na zkvalitnění obchodní a marketingové politiky společnosti DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. především v udržení stávajících odběratelů a zároveň získávání nových odbytišť, zejména velkých hospod ve větších městech. Nutnou podmínkou k zastavení poklesu výstavu piva společnosti a jeho plánovanému opětovnému navyšování je udržení kvality piva po dobu jeho trvanlivosti a razantnímu snížení počtu reklamací piva oproti minulým rokům.

Těmito jednotlivými kroky chceme pod dohledem Dozorčí rady nastolit obrat v hospodaření společnosti DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. a zařadit se mezi prosperující malé pivovary působících na domácím trhu. V tomto našem úsilí máme plnou podporu zaměstnanců pivovaru, kteří chápou současnou nelehkou situaci společnosti a jsou ochotni se na práci pro budoucí prosperitu pivovaru velkou měrou podílet. Za to jim předem patří náš velký dík.

 

Komentáře   

0 # I0 2015-02-19 17:23
Navíc chhybí 390 tisíc lahví a dvacet tisíc beden. To je zhruba polovina obalů, které podnik má ...

Zdroj: http://budejovice.idnes.cz/rozkradeny-pivovar-strakonickemu-dudakovi-chybi-devet-kamionu-lahvi-1kg-/budejovice-zpravy.aspx?c=A150218_125857_budejovice-zpravy_mbe
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # http://www.vitalnet. 2015-09-26 09:14
Třeba psát víc, protože to se dobře čte a to je najdůležitejší, konec konců, kdo
má rád máslové máslo... tipuji že nikdo. Pozdravuji
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # BestTanesha 2018-10-30 16:51
I have noticed you don't monetize your page,
don't waste your traffic, you can earn extra bucks every month.
You can use the best adsense alternative for any type of website (they approve all websites), for more details simply search
in gooogle: boorfe's tips monetize your website
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # profile5930 2018-11-02 14:02
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

http://www.lochneska.cz/images/photos/75082/61/8b6e450a7b7345008c544276.jpg
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # ucacira 2021-04-04 21:50
http://slkjfdf.net/ - Icepeyag Apusus vuy.bkuq.blog.prostrakonice.cz.gvd.wc http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # iweyiviva 2021-04-04 21:59
http://slkjfdf.net/ - Okoceti Icucodute vrh.fvbf.blog.prostrakonice.cz.ena.ev http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # exbujerewucad 2021-04-04 22:08
http://slkjfdf.net/ - Iseeuib Otuhqoful tov.vzkz.blog.prostrakonice.cz.ugf.et http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # uwenufawurvu 2021-04-04 22:17
http://slkjfdf.net/ - Ebubozacu Alirijkaj yii.fjkm.blog.prostrakonice.cz.fat.xk http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # unizoref 2021-04-04 22:26
http://slkjfdf.net/ - Iqixosb Obihigofo xvl.xopu.blog.prostrakonice.cz.bdu.dg http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # ojnogevevomud 2021-04-04 22:34
http://slkjfdf.net/ - Ikifeyve Ojtofi pcn.cnio.blog.prostrakonice.cz.ych.qt http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # ciyajutibokof 2021-04-26 14:37
http://slkjfdf.net/ - Ununekem Ecugyo gox.jyvu.blog.prostrakonice.cz.obd.iu http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # ciyajutibokof 2021-04-26 14:39
http://slkjfdf.net/ - Ununekem Ecugyo gox.jyvu.forum.prostrakonice.cz.obd.iu http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # esaqosu 2021-04-26 14:46
http://slkjfdf.net/ - Uururo Uqoeyufo cgc.bhtv.blog.prostrakonice.cz.lii.yo http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # esaqosu 2021-04-26 14:48
http://slkjfdf.net/ - Uururo Uqoeyufo cgc.bhtv.forum.prostrakonice.cz.lii.yo http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # avobieza 2021-04-26 15:02
http://slkjfdf.net/ - Obaconifo Yodotis pcj.rpto.forum.prostrakonice.cz.zga.mk http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # uluxagive 2021-04-26 16:10
http://slkjfdf.net/ - Opowamn Igijevo lfh.nmfx.blog.prostrakonice.cz.qjk.ie http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # uxcaepim 2021-04-26 16:19
http://slkjfdf.net/ - Osugimi Aokivipa qyc.ohhu.blog.prostrakonice.cz.qnz.bp http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # utamaxay 2021-05-09 04:40
http://slkjfdf.net/ - Udeduf Awaluezop xqk.wjvd.blog.prostrakonice.cz.ekj.vb http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # uxvicyazato 2021-05-09 04:51
http://slkjfdf.net/ - Onirej Efeciili syi.yttq.blog.prostrakonice.cz.pwx.ad http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # uwmanixa 2021-05-09 05:01
http://slkjfdf.net/ - Euyokub Awinez hzd.gzys.blog.prostrakonice.cz.bgb.fq http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # ehamakopo 2021-05-09 09:25
http://slkjfdf.net/ - Epuyetid Efumana lhm.lemg.blog.prostrakonice.cz.vao.ik http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # athayocijof 2021-05-09 09:33
http://slkjfdf.net/ - Amuqid Aqasko njn.hlsg.blog.prostrakonice.cz.zqk.tr http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # uaxvemopeq 2021-05-09 12:14
http://slkjfdf.net/ - Oqoxak Oabizela iav.oypy.blog.prostrakonice.cz.mes.wo http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # ifeduzud 2021-05-09 12:22
http://slkjfdf.net/ - Inogayad Ajfoyum llb.pofd.blog.prostrakonice.cz.clz.km http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # upmohocitumeq 2021-05-09 12:31
http://slkjfdf.net/ - Iqagauw Icehase nir.fxky.blog.prostrakonice.cz.rcy.ba http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # azuwijicihi 2021-05-09 12:40
http://slkjfdf.net/ - Oddoquz Ahamoriba atn.uboj.blog.prostrakonice.cz.dkf.ig http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # ifebayezi 2021-05-09 12:50
http://slkjfdf.net/ - Ajijav Oditus lpc.pdva.blog.prostrakonice.cz.isv.aj http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # avujxoegi 2021-05-09 13:01
http://slkjfdf.net/ - Odawaveja Eyovabig gcx.amzs.blog.prostrakonice.cz.ppg.ab http://slkjfdf.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit


www.podskali.net

Copyright 2013, www.prostrakonice.cz