logo_pro fb
1 2 3 4 5 6 7

kde jste

Naši lidé

Ing. Václava Vlasáková

Mým přáním je, aby naše město bylo vedeno profesionálně, finančně zodpovědně s důrazem na jeho rozvoj a také spravedlivě pro všechny generace obyvatel v něm žijících. V tomto volebním období jsem pracovala ve finančním výboru, a mohu proto zodpovědně prohlásit, že mnohé projekty se podařilo uskutečnit zejména díky vyšším příjmům rozpočtu města z celostátního výběru daní. Domnívám se, že finanční toky města je potřeba ponechat tam, kde jsou pod veřejnou kontrolou, nedopusťme jejich účelové a nesystémové přesuny někam, kde na ně není vidět. Změna přináší dynamiku i do správy věcí veřejných, na níž bych se svou prací ráda podílela. Je mi ctí ucházet se o vaši důvěru.


www.podskali.net

Copyright 2013, www.prostrakonice.cz