logo_pro fb
1 2 3 4 5 6 7

kde jste

Z čeho budete mít radost

Vážení občané města Strakonice, vážení občané obcí Nový Dražejov, Starý Dražejov, Virt, Modlešovice, Střela a Hajská. V ODS říkáme jasně a srozumitelně, co pro Vás v příštím volebním období uděláme. Skládat účty budeme jen Vám, a proto Vy rozhodnete.  

Naším primárním cílem je vyvážený růst Strakonic jako místa příjemného pro bydlení našich občanů, kde najdou dostatek zajímavých pracovních příležitostí, kde budou jejich děti mít dostatek možností pro své budoucí vzdělání, a to od učňovských oborů až po kvalitní střední školy. 

Neslibujeme zázraky, na to jsme dostatečně odpovědní, ale nabízíme konkrétní kroky popsané níže, které by pomohly k postupné realizaci našich záměrů. Těchto cílů rádi dosáhneme ve spolupráci s ostatními politickými subjekty, neboť podstatná je jejich realizace a ne pochybná „sláva“ autorů myšlenek.  

 Nehádáme se a mluvíme se všemi.

 • Preferujeme diskuzi před osobními spory. Jsme přesvědčeni, že důležitá rozhodnutí se mají důkladně projednávat (otevřeně se všemi zastupiteli) a teprve pak hlasovat a rozhodnout v zastupitelstvu. Není to lehké, ale přispělo by to k dlouhodobé stabilitě a kontinuitě všech rozhodnutí a kroků přijímaných zastupitelstvem.
 • Pro námi navrhované a podporované priority k řešení hledáme spolupráci se všemi zvolenými zastupiteli - vše je o jednání ve prospěch rozvoje Strakonic.
 • Naším partnerem jsou ti, kteří nám pomáhají realizovat náš program ve prospěch rozvoje Strakonic. Je to cíl, který stojí za to, a my jeho splnění podřídíme veškerou naši aktivitu.

Nedopustíme vznik malé vodní elektrárny u hradu.

 • Držíme a podporujeme již správně nastavený směr vedoucí k odmítnutí vzniku MVE.
 • Realizace MVE by přinesla neúnosně nízký průtok vody přes jez a z toho plynoucí potíže s průtokem vody pod jezem, přinesla by potíže se zápachem pocházejícím z nedostatku proudící vody pod jezem. 
 • MVE by nevratně narušila pohled na úspěšně rekonstruovaný hrad.

Opravíme sportovní areál Na Křemelce, zimní stadion i plavecký bazén, skate park a postupně i fotbalový stadion.

 • Naše priorita je směrovat maximum možných investic do oprav městského majetku. Víme, že nelze provést opravy veškerého majetku města, a je potřeba vybrat, kam peníze dát. Domníváme se, že v příštím období je nutné zrenovovat právě sportovní areál Na Křemelce.

Opravy ulic urychlíme a podpoříme vznik parkovacích míst nejenom v centru města.

 • Městské ulice je třeba průběžně opravovat, zavedeme veřejně přístupný registr všech ulic potřebujících rekonstrukci včetně stavu jejich opotřebení a budeme opravy plánovat dle stavu opotřebení.
 • Změníme kritéria pro výběr dodavatele tak, aby se dodavateli nevyplatilo zahájit stavbu a pak ji opustit a jít jinam. Záměr je jasný – na stavbě se musí pracovat každý den podle schváleného harmonogramu a pouze za férovou cenu.
 • Parkovací místa jsou nedostatkové „zboží“. Je nezbytné, aby vznikl poblíž centra města parkovací dům, který by vyřešil nedostatek parkovacích míst. Budeme hledat řešení i ve spolupráci se soukromými investory.
 • Při projektování oprav komunikací budeme vybírat řešení, která budou vytvářet v dané lokalitě více parkovacích míst, a to jak v centru města, tak i na ostatních obydlených zónách, ulicích či sídlištích.

Budeme pokračovat v zahájené rekonstrukci domu kultury.

 • Dobré myšlenky se mají podporovat, a proto budeme pokračovat a podporovat rekonstrukci DK dle zpracovaného architektonického návrhu.
 • Považujeme již zpracovanou studii od Ing. arch. Zákosteleckého za velmi kvalitní a budeme podporovat její realizaci.

Osadíme každý rok minimálně 4 chytré dobíjecí lavičky s WIFI v rámci Smart city Strakonice

 • Smart city je pojem, který by mohl zavánět formalismem. Chceme mu dát chytrý rozměr. Rozšíření Wifi připojení ve veřejných prostorech, v budovách města, vznik nabíjecích míst (lavičky s možností dobíjení mobilních zařízení).
 • Elektronizace státní správy – co mohu vyřídit z domova přes internet, to šetří čas při běhání na úřad. Podpoříme nákup SW usnadňujícího vyřizování maxima agend přes aplikace na internetu.
 • Při budování parkovišť budeme podporovat i budování přípojek nejen  na nabíjení elektromobilů, ale tam, kde je to vhodné, i na napájení karavanů el. energií (je to podle nás další podpora turismu, který chceme do Strakonic přilákat).

Aby se město stalo atraktivním, dokončíme rekonstrukci Velkého náměstí a širšího centra.

 •  Architektonická soutěž proběhla a zatím nemá vítěze, budeme však podporovat vyčlenění investic na realizaci dokončení úprav tohoto významného prostoru po dokončení výběru finálního projektu. Jde o centrum města a zaslouží si důstojný vzhled.
 • Chceme zachovat v centru život, takže budeme podporovat všechny aktivity, které zachovají v obchodním centru možnost nakoupit si v obchodech a navštívit místní restaurace. To přinese reálné ekonomické podmínky pro dlouhodobou údržbu všech objektů v centru města. 
 • Všechny aktivity v centru města jsou podmíněny dobrou dostupností, a proto se zaměříme na opravy komunikací, chodníků, budování parkovišť, aby tyto podmínky byly splněny.
 • Za centrum města považujeme oblast od Velkého náměstí přes oblast Palackého náměstí až po obchodní domy Prior a Maxim.  Zde chceme zachovat, podporovat, dobudovat fungující střed města, a to soustředěným úsilím ve spolupráci s ostatními soukromými subjekty.

Zrekonstruujeme smuteční síň na hřbitově.

 •  Smuteční síň na hřbitově si zaslouží rekonstrukci, aby se pozůstalí mohli důstojně rozloučit se svými blízkými.
 • Připravíme projekt na vhodnou úpravu pietního místa a co nejdříve  zrekonstruujeme.

Budeme usilovat o řešení stavu objektu bývalého hotelu Bavor.  

 • Najdeme využití pro budovu hotelu Bavor. Preferujeme soukromého investora s rozumným projektem (hotel, služby pro seniory apod.).
 • Budova bývalého hotelu Bavor je díky svému umístění v centru města přímo předurčena k využití na hotel. Provozování hotelu městem však není žádoucí. Pokud se nenajde investor, je možné pracovat s myšlenkou přeměny objektu na služby pro seniory, kdy v přízemí by mohly být umístěny ordinace lékařů, rehabilitační pracoviště, privátní restaurace.. Na pozemcích přilehlých k hotelu Bavor podporujeme zbudovat služby patřící k obchodnímu centru města – parkoviště, parkovací dům, či jiné podpůrné služby pro fungování centra města.

Zavedeme více linek MHD a častější frekvence jednotlivých spojů.

 • V dopravě je podstatné dosáhnout stavu, že se MHD bude přirozeně více využívat. Některé linky by měly být četnější a měly by se stát se skutečnou protiváhou k použití osobního auta.
 • Vyhodnotíme dopad zavedení bezplatného MHD a nabídneme případně chytrou alternativu. K čemu je občanovi bezplatná MHD, která jezdí málo často a má pro dopravu z místa na místa zbytečně dlouhé dojezdové časy?

Zavedeme bezplatnou službu taxi pro strakonické seniory.

 • Cílem je podpořit a ulehčit pohyb méně pohyblivým seniorům po městě. Někteří mohou mít problém vzhledem ke svému stavu využít i MHD. Chceme zavést možnost využití bezplatné služby - použití taxi minimálně jedenkrát měsíčně.
 • Cílem je poskytnout službu opravdu potřebným a umožnit a ulehčit návštěvy ordinací, lékárny či úřadů.

Zaručíme pravidelnou finanční podporu Nemocnici Strakonice na nákup zdravotnické techniky.

 • Nemocnice Strakonice je prvním zařízením, kam se občan Strakonic v případě akutních problémů dostane. Bez ohledu na fakt, že strakonická nemocnice je vlastněna krajem, je naším cílem pravidelně každoročně uvolnit finanční dar pro Nemocnici Strakonice.
 • Dobře vedená a podporovaná Nemocnice Strakonice je důležitá pro každého občana.

Poskytneme rodinám dotaci na péči mobilního hospice.

 • Chceme ulehčit rodinám v osobně těžkých chvílích, kdy jejich blízcí si přejí dožít doma v kruhu rodinném.
 • Připravíme finanční podporu pro občany Strakonic, aby mohli využít tuto službu v jejich osobně těžkých životních situacích. Podmínky využití budou nastaveny férově pro všechny občany Strakonic.

Sportovním klubům zdvojnásobíme přímou podporu z rozpočtu města.

 • Chceme prosadit uvolnění minimálně dvojnásobku peněz z rozpočtu města oproti stavu v roce 2017 na přímou podporu sportu, a udržet úroveň po celé období. 
 • Nechceme rozlišovat mezi podporou dětí a dospělých občanů. Sportování je přece podpora zdravého životního stylu a aktivní občan ji potřebuje.
 • Cílem je umožnit klubům lépe plánovat využití přidělených finančních prostředků a nemuset se spoléhat jen na mimořádné žádosti o finanční podporu.
 • V investiční oblasti prosadíme, že nejdříve je nezbytné vyčlenit dostatečné prostředky  na opravu stávajících sportovních zařízení a teprve pak je možné přemýšlet o nových záměrech. 

Prosadíme dvojnásobnou úroveň podpory činnosti spolků a hudebních skupin.

 • I spolková činnost včetně hudebních, tanečních a divadelních skupin a souborů si podle nás zaslouží větší podporu. Navrhujeme a chceme prosadit navýšení podpory na dvojnásobek oproti stavu v roce 2017 a udržet po celé volební období.
 • Vidíme v rozpočtu města možnosti, jak přilepšit těmto spolkům a skupinám, a ceníme si jejich práce.

Na Podskalí zavedeme tradici půjčovny lodí a šlapadel.

 • Prosadíme a zrealizujeme půjčovnu lodí a šlapadel umístěnou u řeky v oblasti Podskalí.  Budeme smysluplně udržovat a případně rozšiřovat její vybavení tak, aby se stala oblíbeným výletním cílem nejen pro občany Strakonic, ale i pro turisty.
 • Oblast Podskalí je svým umístěním na řece a zároveň prakticky v centru města pokladem, který chceme rozvíjet a budovat v něm příjemnou odpočinkovou zónu. Ne každé město má takovouto atraktivní lokalitu.

Aby se Strakonice staly přitažlivým městem, zpřístupníme naše kulturní dědictví, např. otevřeme kostely.

 • Otevření kostelů může být jeden z kroků, jak zvýšit turistickou atraktivitu města pro přijíždějící turisty. Jen je nezbytné zabezpečit tuto službu zvláště v atraktivních turistických časech.  Chceme pravidelně podpořit církev ve snaze  umožnit otevření kostelů v letní turistické sezóně.  
 • Strakonický hrad je největší turistickou atrakcí Strakonic. Vítáme tedy pokračování jeho rekonstrukce a ve spojení s opětovným otevřením muzea budeme  tomuto místu činit maximální propagaci.  

Efektivita městského úřadu

 • Pro vylepšení realizace stavebních projektů připravíme férové podmínky pro vyhlašování výběrových řízení na dodavatele staveb tak, aby nebyli diskriminování poctiví a seriózní dodavatelé. Jednoduše jde o to, aby se na stavbě pracovalo, aby nebyly zbytečné prodlevy a stavba nekomplikovala  život strakonickým občanům. Velký důraz bude kladen na kvalitu dodaného díla, výběrové podmínky budou toto kritérium obsahovat.
 • Občan musí dostat možnost, nikoliv povinnost využít výhod elektronizace státní správy a z ní plynoucí možnost vyřídit většinu svých požadavků přes webové aplikace. Chytrá řešení jsou naší prioritou a chceme tím občanům usnadnit komunikaci s městem a městu ušetřit náklady. 

Průmyslová zóna – velikost a obsazení

 • Možnost přilákat seriózní podniky nabízející zajímavou a dobře ohodnocenou práci je jedním ze základních premis, proč budovat a předem připravovat průmyslové zóny.
 • Průmyslová zóna Hajská musí být obsazena bonitními podniky, které nabídnou kvalitní, dobře placenou práci.
 • Připravíme podmínky pro vznik nového území vhodného pro další průmyslovou zónu. Je akutní nedostatek připravených prostor pro nově příchozí podniky nebo i pro místní, kteří potřebují rozšířit své podnikatelské aktivity.  
 • Nabídky práce v nově obsazených průmyslových zónách by měly silně motivovat nově příchozí občany k trvalému usídlení ve Strakonicích, neboť to by zmírnilo nedostatek pracovních sil, se kterým se dnes potýkají podniky i živnostníci. Počet obyvatel Strakonic nyní rok od roku klesá, a my chceme otočit tento vývoj a tím umožnit příznivější růst Strakonic.

Školství

 • Podporujeme i alternativní směry výuky jak v mateřských, tak i na základních školách. Rozmanitost je totiž podle nás jedno z měřítek kvalitního života, který chceme prosadit pro občany. Možnost výběru je mezi jiným významným ukazatelem kvality života.
 • Kapacita všech typů škol a mateřských školek je třeba plánovat s rozmyslem dle předpokládaného demografického růstu.
 • Považujeme za rozumné přilákat do Strakonic další školu, či rozšířit působnost některé ze stávajících tak, abychom vytvořili lepší podmínky zejména pro strakonické dívky, které dnes musí často opustit rodné město a studovat v okolních městech (například v Písku či Blatné). V době, kdy Strakonice čelí poklesu obyvatel se tento cíl může zdát nereálný, ale my si myslíme, že v dlouhodobém horizontu je správný a mohl by přispět k nárůstu motivací mladých rodin  spojit svou budoucnost právě se Strakonicemi.
 • Podpoříme odbornou diskuzi zainteresovaných učitelů o možnosti vzniku lokální soutěže o nejlepšího strakonického učitele. Nejlepší učitelé a jejich školy získají významnou finanční odměnu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


www.podskali.net

Copyright 2013, www.prostrakonice.cz