logo_pro fb
1 2 3 4 5 6 7

Články

Ing. Václav Hoštička

Dovolte, abych se představil. Jmenuji se Ing. Václav Hoštička, žiji ve Strakonicích již více než 56 let. Jsem ženatý, mám tři děti a ve Strakonicích podnikám ve firmách Penta CZ a SRSoft. Osud Strakonic mi není lhostejný a byl bych rád, aby se Strakonice staly rozvíjejícím se a rostoucím městem. V minulém období jsem byl  předsedou komise pro rozvoj města, kde jsme zodpovědně zpracovali koncepci možného rozvoje podnikatelských zón. Rád bych se podílel na jejím uvedení do života. Nemohu být však nyní spokojený se stavem, kdy ve Strakonicích klesá počet obyvatel, a v porovnání se sousedním Pískem a jinými podobnými městy mají Strakonice co zlepšovat.  To je jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl kandidovat do zastupitelstva a místní ODS mi dala důvěru, abych se stal lídrem kandidátky. To, co mohu v případě zvolení nabídnout, je prosazování programu ODS, o kterém vím, že by přispěl k obnovení růstu Strakonic a k zlepšení kvality života našich občanů.

 

 

Ing. Radek Chvosta

Je to již osm let, co vás občany Strakonic mohu zastupovat jako člen v zastupitelstvu města. Mým cílem je město plné hrdých lidí na to, že ve Strakonicích žijí, město, které myslí na své seniory a děti, město podporující kulturu, sport, ale i svou nemocnici, město prosperující a město, jehož zastupitelé jsou vzdělaní, moudří a slušní lidé. Takové Strakonice chci pro své děti, pro svou ženu i pro všechny Strakoňáky. Věřím, že kandidáti za ODS vám takové Strakonice mohou nabídnout.

 

RNDr. Ladislav Havel

Po třech volebních obdobích ve strakonickém zastupitelstvu jsem zastáncem konstruktivních řešení bez zbytečných emocí a nedůstojných hádek typu „kdo s koho“, které si Strakoňáci opravdu nezaslouží poslouchat. Hledejme řešení, nikoliv překážky, bez trapných hádek „osobností“, takříkajíc „na efekt“. Nevzkazujme si přes média, kdo je větší machr. Hledejme odbornost, slušnost a pracovitost. Nikoliv směšné ego a chytračení. Volební programy jsou téměř přes kopírák: všichni chtějí klidné, čisté, bezpečné a „chytré“ město, plné bytů, sportu, kultury, výhod pro seniory a pracovních míst. Pro jejich realizaci však musíme něco skutečně udělat, klábosením a sliby nevznikne opravdu ani vlnka na Otavě. Většinu dobrých řešení mohou přinést komise a výbory, plné odborníků, nikoliv však spolustranických politiků. Řada věcí se mi za léta bez křiku podařila a rád budu na dalších pracovat. Jako příklad: z pohledu Strakoňáka, ale i předsedy Sdružení Cestovní ruch Jihočeské hospodářské komory, několik let dokola navrhuji řešení lokality „Bavor a okolí“. Nynější radnice se ale bezpečím občanů, kteří se v okolí stavby pohybují, nehodlá zabývat. Chátrající stavba je nejen ošklivá, ale stává se i nebezpečnou svému okolí díky rozpadu skeletu (jen příklad za všechny)…
Strakoňáci, zvolme vyvážené zastupitelstvo, které pro nás opravdu něco udělá…

 

 

 

Aleš Bláha

Jmenuji se Aleš Bláha a žiji ve Strakonicích celý svůj život. Jsem ženatý, mám dvě děti a pracuji jako oblastní manažer prodeje ve firmě Mountfield. Strakonice jsou krásné město na soutoku řeky Otavy a Volyňky a byl bych rád, aby tomu tak bylo i v budoucnu. Snažím se podílet na vytváření kvalitních podmínek ke sportu  pro všechny bez rozdílu věku, pohlaví i druhu sportu. Jsem členem komise pro sport a rád bych pokračoval v prosazování sportovních priorit, které máme v programu. Chtěl bych podpořit děti i rodiče v jejich snaze o aktivní přístup k životu, vytvořit vhodné podmínky a docílit většího počtu dětí ve sportovních oddílech. A to je také důvod, proč kandiduji do zastupitelstva za místní ODS, jíž jsem členem.

 

 

Mgr. Marcela Křiváčková

Strakonice jsou mým rodným městem a rozhodně mi není lhostejná jeho budoucnost. Aktivně se řadu let zapojuji do veřejného dění, byla jsem u vzniku Zpravodaje města Strakonice, kde jsem stále členkou redakční rady s výjimkou jednoho volebního období, kdy v čele města byli občané z hnutí Slušnost a jistoty pro Strakonice. V letech 2015 až 2017 jsem byla kronikářkou města. V současnosti jsem ještě členkou dopravní komise. Ráda bych byla občanem ne jen přihlížejícím a kritizujícím, ale takovým, který se aktivně podílí na řešení problémů města. 

 

Ludmila Půbalová

Jsem sice již v důchodovém věku, ale podnikám v obchodní činnosti.  Ve Strakonicích žiji od svého narození, a pokud mi zdraví dovolí, budu zde žít i nadále. Vychovala jsem dva syny a mám pět vnoučat, a  proto mi není lhostejné dění v našem městě. Ráda bych aktivně  přispěla k jeho rozvoji,  aby se nám všem ve Strakonicích spokojeně a dobře žilo.

 

Jan Polák

prodejce barev, 39 let, Strakonice, člen ODS

Šimon Chvosta

Narodil jsem se ve Strakonicích a s mnohými z vás jsem strávil svoje dětství na základní škole F.L. Čelakovského. Rád bych vám ukázal, že volby jsou záležitostí i nás mladých a není třeba se jich stranit. I my totiž můžeme vyjádřit svůj názor a být ve městě slyšet. Prosím vás tedy, dostavte se v pátek 5. 10 , či v sobotu 6. 10 k volbám a podpořte svou stranu. Řekněte městu, kam má směrovat a kdo ho bude dále reprezentovat.

Štěpán Reisinger

Tenisový trenér, stále aktivní tenista, srdcař a možná ani všichni neví, že je milovníkem  i sběratelem automobilů značky Citroen. Tenisová škola, kterou ve Strakonicích provozuje na tenisových kurtech, přivedla k tenisu a ke sportu vůbec mnoho dětí. V dnešní internetové době jde o velmi záslužnou činnost. Byl bych moc rád, aby všichni strakoničtí sportovci měli důstojná sportoviště.

 

MUDr. Lenka Scheinostová

Je pohodlné dívat se, jak se jiní snaží. Chci udělat něco víc, proto jsem na kandidátce ODS. 

 

Ing. Karel Vlasák

Strakoňáci, smělost není drzost! Osmělme se vybrat, třeba i napříč kandidátkami, 21 osob, které bychom rádi viděli v zastupitelstvu, osmělme se zvedat další témata ku prospěchu města.
Schránky se plní letáky s plusy a mínusy na současné vedení města, letáky, jak jiní to dělali lépe, a nyní to bude pod jejich vedením ještě lepší, letáky, jak to bylo čtyři roky super...
Chybí mi komunikace města s Jihočeským krajem (absolutní nekomunikace) a využívání mnoha možností pro rozvoj města z ní plynoucích.
Vadí mi takové nakládání s rozpočtem města, kdy jde stranou selský rozum, na jehož úkor se upřednostňují pochybné vize, populistická řešení a osobní zájmy. Apeluji na realistický postup při revitalizaci přádelny.
Považuji se za aktivního občana Strakonic, patriota, kterému není lhostejné směřování města, kde většinu svého života žiji, vychovávám své děti, pracuji a 25 let podnikám. Sobě vlastní pragmatismus a reálná řešení navrhuji v majetkové komisi města, kde aktivně působím již 16 let. Mám za sebou jak vlastní dlouholeté pracovní zkušenosti ze všech úrovní státní správy, tak čtyřleté působení v samosprávě městské a dvanáctileté působení v krajské. Všechny své zkušenosti rád zúročím ku prospěchu Strakonic.
Prosím, přijďte k volbám a s rozmyslem dejte svůj hlas těm, které chcete vidět v zastupitelstvu. S pozdravem tuplovaná jednička ODS, kandidát číslo 11 Karel Vlasák

Miroslav Němejc

Celý život jsem homo politicus. V mládí jsem se se svým bratrem pohyboval v disentu a opisoval samizdaty a snažil se získat informace o normálně fungující politice. Po roce 1989 jsem byl členem Křesťanskodemokratické strany až do rozpuštění v roce 1996. V posledních deseti letech se intenzivně zajímám o dění v komunální politice. V loňském roce jsem se rozhodl podpořit politiku Petra Fialy vstupem do ODS. Nyní chci přispět svými zkušenostmi jako kandidát do komunálních voleb.

 

Ing. Václava Vlasáková

Mým přáním je, aby naše město bylo vedeno profesionálně, finančně zodpovědně s důrazem na jeho rozvoj a také spravedlivě pro všechny generace obyvatel v něm žijících. V tomto volebním období jsem pracovala ve finančním výboru, a mohu proto zodpovědně prohlásit, že mnohé projekty se podařilo uskutečnit zejména díky vyšším příjmům rozpočtu města z celostátního výběru daní. Domnívám se, že finanční toky města je potřeba ponechat tam, kde jsou pod veřejnou kontrolou, nedopusťme jejich účelové a nesystémové přesuny někam, kde na ně není vidět. Změna přináší dynamiku i do správy věcí veřejných, na níž bych se svou prací ráda podílela. Je mi ctí ucházet se o vaši důvěru.

Ladislav Šedina

instalatér, 49 let, Strakonice, bez politické příslušnosti

MVDr. Pavel Dušek

I komunální politika se dá dělat s nadhledem a s radostí, tak proč se tvářit tolik vážně.

 

Dušan Andrle

živnostník, 57 let, Strakonice, bez politické příslušnosti

Jindřiška Tyburcová

zdravotní sestra v důchodu, 77 let, Strakonice, bez politické příslušnosti

Jindřiška Jandová

 

Měnit věci nebo je posouvat správným směrem jde jen tehdy, pokud se lidé aktivně zapojí. To je moje motivace k tomu, že jsem zapsaná na kandidátce ODS.  Kandidátka ODS je sestavená z lidí, kterým věřím, a jsem přesvědčená, že jsou schopni pro Strakonice mnoho udělat, jak je patrné i z volebního programu. A pro mě je důležité, abychom my všichni, a hlavně moje vnoučata, žili v hezkých a rozvíjejících se Strakonicích, které budou vést lidé s heslem SLUŠNOST NENÍ SLABOST.

 

Tereza Kosatková

asistentka manažera, 28 let, Strakonice, bez politické příslušnosti

Bc. Kamil Novotný

podnikatel, 43 let, Strakonice, člen ODS

Karel Brůžek

technik, 55 let, Strakonice, bez politické příslušnosti


www.podskali.net

Copyright 2013, www.prostrakonice.cz