logo_pro fb
1 2 3 4 5 6 7

Aktuálně

Rozpočet města – nesmí být cár papíru!!

Začíná to být smutná nuda, se znovu a znovu přesvědčovat o faktu, že rozpočet města je sestaven nedbale a neúplně. Na konci roku 2013 byl odsouhlasen rozpočet města pro rok 2014. Měl by být velice vážným a zásadním dokumentem pro fungování města. Město by mělo transparentně definovat základní provozní náklady a veškeré plánované investice pro rok  2014. Ve Strakonicích takovýmto způsobem rozpočet bohužel sestaven není. Jak jinak rozumět faktu, že již dva měsíce po schválení rozpočtu se objeví v Radě města návrh na nové investice, které ve schváleném rozpočtu pro rok 2014 vůbec nejsou uvedeny.

Teplárna na prodej?

 Zaujala mne vcelku nenápadná zpráva, avšak o to závažnější zpráva, projednávaná na 131. Radě města Strakonice konané dne 29.1.2014. Rada města Strakonice nedoporučuje Zastupitelstvu města Strakonice souhlasit s odkupem 3379 ks akcií společnosti Teplárna Strakonice a.s. a to ani za podle mne nízkou nabízenou cenu 500,-Kč za akcii. To vše v situaci, kdy jmenovitá hodnota akcie je 1000,-Kč. Proč? Co je důvodem tohoto kroku?

Postřehy 2

 Cenzura ve Zpravodaji města

Cenzura je vždy něco odporného, něco o čem je možno zodpovědně říci, že neprospívá k rozvoji společnosti či města. Cenzura pod jakoukoliv záminkou ve finále slouží k zakrývání holé skutečnosti, jakkoliv ta dovede být nepříjemně syrová. Mohu proto vřele doporučit k přečtení podnětný názor na cenzuru v městském Zpravodaji, prezentovaný Břetislavem Hrdličkou v Týdeníku Strakonicko. Neuveřejnění pozvání na akci organizované zastupitelem panem Hrdličkou je opravdu typickým projevem cenzury.

Postřehy 1

Málo opravujeme komunikace, abychom mohli vůbec topit.  

Je vtipné, když se 15.ledna 2014 dočtu, že město Strakonice ušetřilo  v oblasti opravy a rekonstrukce komunikací částku 250.000,-Kč. Jak je to možné? To snad máme všechny komunikace již spravené, že již není co opravovat? Nebo tím hlavním problémem byl nedostatek kapacit stavebních firem? Asi  by se dalo seriózně předpokládat, že v dnešní době, kdy je obecně nedostatek stavebních zakázek, tak tento argument vypadá jako holý nesmysl, ne?

Aktuality


www.podskali.net

Copyright 2013, www.prostrakonice.cz