logo_pro fb
1 2 3 4 5 6 7

Aktuálně

Hodinky s vodotryskem, „kruháč“ s vodotryskem

 Hodinky s vodotryskem jsem považoval a považuji za symbol vrcholného a navíc nesmyslně neúčelného přepychu, který je pro mne tak symbolicky nesmyslným, až jsem jako kdysi mladý muž vůbec pochyboval, že by bylo reálné, aby něco takového vůbec bylo vyrobeno. Nyní již vím, že jsem se mýlil, a i takovéto „skvosty“, kdosi vyrobil a světe, div se, pravděpodobně i někdo koupil. Nu což, stane se. Nedivil jsem se tedy, když nová koalice ve Strakonicích rozhodla o zastavení okázale předraženého projektu kruhové křižovatky ulic Ellerova a Na Ohradě. Součástí projektu křižovatky totiž bylo i jezírko s přírodními kameny a ty velké kameny by byly rozříznuté s vloženými mramorovými „perlami“ a nad tím by do několikametrové výše stříkal vodotrysk. Přepych a ještě k tomu v silně zadluženém městě. I tak může vypadat dědictví po minulém vedení města.

ZDRAVÍ LIDÉ - ZDRAVÉ MĚSTO - DÍL 1.

 

V rámci práce v komisi pro sociální věci a zdravotnictví jsme se shodli na podpoře pokračování programu péče o zdraví. Ráda bych jako lékařka přispěla uvedením článků s touto tématikou. Jako první jsem oslovila s několika otázkami své kolegy - praktické lékaře na Strakonicku.

ZDRAVÍ LIDÉ - ZDRAVÉ MĚSTO - DÍL 2.

Stomatologická péče 

Dnes se vám pokusím v krátkosti vylíčit základní informace týkající se stomatologie. K zubaři chodí (nebo by měl chodit) občas každý, přesto o této součásti zdravého života téměř nikdo neví tolik, kolik by vědět  měl. O aktuální informace jsem poprosila kolegy ze zubních ordinací.

ZDRAVÍ LIDÉ - ZDRAVÉ MĚSTO - DÍL 3.

PÉČE VĚNOVANÁ ZDRAVÍ JE NAŠÍ PRIORITOU

Dnešní příspěvek je věnován tématu očkování. Informace o této problematice nám poskytl MUDr. Vladimír Hanáček z Očkovacího centra ve Strakonicích.

ZDRAVÍ LIDÉ - ZDRAVÉ MĚSTO - DÍL 4.

Děti a jejich lékařská péče

Děti také potřebují pravidelnou lékařskou péči, věnují se jim praktičtí lékaři pro děti a dorost. Ve spolupráci s nimi přinášíme další článek.

Kdy dítě absolvuje svou první prohlídku a jak často pak prohlídky probíhají ?

PODĚKOVÁNÍ

Vážení a milí přátelé a voliči ODS,

 

děkujeme za důvěru, kterou jste našim kandidátům do zastupitelstva města svěřili svými hlasy, a vysoce si jí ceníme. Možná, že pro některé z Vás nebylo rozhodnutí jednoduché zvláště poté, co většina sdělovacích prostředků napřela nemalou snahu, aby naši stranu, která je pravicově zaměřená, ukazovala opakovaně v negativním světle. Oceňujeme naše voliče, že se nenechali ovlivňovat do té míry, aby uvěřili povrchním informacím, že naši práci v zastupitelstvu sledovali a vyhodnotili tak, že nám mohou i nadále důvěřovat.

 

Budeme usilovat o dodržení svých předvolebních slibů a jsme otevřeni všem Vašim připomínkám a námětům k  práci pro Strakonice, pro zlepšení celkové atmosféry ve městě: Aby se nám ve Strakonicích lépe žilo.

 

Vaše místní organizace ODS

 

 

Nepřekročitelná hranice

Domnívám se, že každá společnost, každý stát a jeho občané by měli mít nepsané hranice svých morálních hodnot a ochranu svých dějin nastaveny tak, že by tyto hranice neměly být nikým a nikdy překročeny. Tato úvaha mě napadla při setkání s přáteli před několika dny, když jsme probírali poslední události v naší společnosti, které se nejen mně jeví jako dosti varující.

Jistě jste také zaznamenali v posledních dnech ze strany vedoucí garnitury představitelů KSČM signály, a to i na půdě poslanecké sněmovny, které zpochybňují a doslova bagatelizují význam postoje Jana Palacha k srpnovým událostem roku 1968 a jeho oběť nejvyšší, tak aby se na vpád okupantů ze SSSR nezapomnělo.

Pravý důvod zhoršení MHD ve Strakonicích

V posledním půlroce byla strakonickými občany často kritizovaná nevhodná úprava jízdního řádu včetně změny linek MHD. Pravé důvody této změny se začaly vyjasňovat při projednávání rozpočtu města Strakonice na rok 2014. Vedení radnice se sice v průběhu loňského roku snažilo navodit dojem, že se zabývá připomínkami a bude se je snažit zapracovat a vylepšit podle nich systém dopravy MHD, avšak nikdy neřeklo pravý důvod těchto změn.

Naši zastupitelé za ODS a kolegové ze Strakonické veřejnosti však odhalili pravou příčinu omezených linek MHD. Tou příčinou je snížení dotace na městskou hromadnou dopravu, a to z 6 mil. Kč v roce 2013 na pouhých 4,5 mil. Kč navržených a navzdory protestům opozice schválených pro rok 2014.

Občan a úředník - aneb jak je to s veřejnou správou Města Strakonice

Při vší úctě k tomu, jak rozmanitá a šířící se v mnoha směrech je veřejná správa, se pokusíme alespoň v základních rysech pojmenovat to, co se u nás obvykle jmenuje také správa věcích veřejných. Protože ani není možné popsat vše, čeho se taková správa týká, uvedeme náš názor na to, jak by taková veřejná správa mohla vypadat, co se týče městského úřadu ve Strakonicích.

"Policejní“ hodina na hudební produkce

MR ODS Strakonice se připojuje k petici za zrušení nutnosti povolování hudebních produkcí.

Jsme potěšeni, že se našla skupina občanů, ochotných se angažovat v této nesmyslné, svobodu zbytečně omezující vyhlášce města. Ačkoliv čas od času slyšíme, že občané jsou pasivní a nechají si vše líbit a tak nás velmi potěšilo, že se objevila skupina lidí, kteří si nechtějí nechat líbit tuto nesmyslnou perzekuci a reagují na ni naprosto přirozeným a demokratickým způsobem. Sepsali petici a v ní demokraticky žádají, aby se tento zákaz zrušil. Podporujeme tento postoj a pevně věříme, že petice získá dostatek podpisů, kde se lidé vyjádří, jak cítí toto zbytečné, neomalené a hlavně úplně zbytečné omezování svých práv, vycházející z přesvědčení, že kdosi je oprávněn lépe řídit jejich život.

Aktuality


www.podskali.net

Copyright 2013, www.prostrakonice.cz