logo_pro fb
1 2 3 4 5 6 7

Aktuálně

Zdravý životní styl – 1. díl

Naše zdraví je nejen záležitostí našich lékařů a lékařské péče. Je především záležitostí nás samotných. Co to znamená, když se řekne „zdravý životní styl?“

Zdravý životní styl – 2. díl

Součástí dobré kondice jsou kromě pečlivého výběru potravin také správné stravovací návyky. Připomeňme si deset nejdůležitějších zásad. Možná se vám může zdát, že jde o informace všeobecně známé, ale řídíte se jimi?

Zdravý životní styl – 3. díl

Většina naší populace se potýká s problémem nadváhy či obezity.

Zdravý životní styl – 4. díl

Součástí udržení dobré kondice je pravidelný pohyb a také odpočinek.

Podpora sportu a práce komise

V minulých týdnech se velmi hovoří o podpoře sportu ve Strakonicích a po vystoupení jak na veřejnosti, tak i v médiích jsem se rozhodl (i když to běžně nedělám) napsat pár řádek. Po komunálních volbách v roce 2014 jsem byl jako člen ODS nominován do sportovní komise. Již od počátku se všichni členové komise shodli, že je třeba narovnat a zprůhlednit systém financování sportu ve Strakonicích. I toto byl jeden z našich volebních bodů, které jsme slibovali voličům na podzim 2014.

Alternativní pohled na studii přednádražního prostoru

Členové Komise pro rozvoj města a podnikání na svém jednání ocenili kvalitně odvedenou architektonickou práci na vlastní studii. Z hlediska provozu a propojení vlakového a autobusového nádraží a vlastního pohybu lidí se jedná o podařenou studii, i když se občané budou muset spokojit s mnohem menším autobusovým nádražím než doposud.

Podporujeme vznik Technologického parku ve Strakonicích

Je tomu několik měsíců zpět, kdy zastupitelstvo města Strakonice rozhodovalo o nákupu budovy bývalé přádelny ve Strakonicích Na Dubovci. Přiznám se, že jsem nebyl pro nákup této budovy, neboť na jednání zastupitelstva nebylo jasné, jak chce město budovu využít. V dnešních dnech probíhají prezentace přeměny budovy na Technologický park.

Komentář k prospěchovým stipendiím

Nechci zpochybňovat myšlenku, že je dobré žáky motivovat k učení a lepším výsledkům ve škole. Zvolená forma odměny v našem městě však dle mého názoru má svá úskalí. Samé jedničky na vysvědčení jsou velmi záslužné a s pojmem "výrazně se zlepšil" snad také bude možno pracovat. Ale co žáci, kteří nemají samé jedničky, mají stabilně velmi dobrý prospěch, kupříkladu vyznamenání, a k tomu navíc mimoškolní úspěchy - olympiády, soutěže, hudební vystoupení, sport...?

Pivovar - tisková zpráva k situaci

Tisková zpráva, jejíž text je uveden níže, jen potvrzuje naše loni uveřejněné obavy o zdravé ekonomické situaci pivovaru, které však byly tehdejším vedením města ignorovány. Níže představená zpráva dokresluje odůvodněnost obav o ekonomické zdraví pivovaru.

Podle předběžných výsledků hospodaření za rok 2014 vykázal DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. ztrátu ve výši -7,9 mil. Kč. Kumulovaná ztráta společnosti za roky 2012-2014 pak činí celkem -15,1 mil. Kč.

Rozhodnutí v rámci zákona nebo lumpárna

Vážení! Jsou situace, ve kterých nemáme slov, ale chceme křičet, jsme naštvaní, ale tak bezmocní. Jsou situace, které se dějí v souladu se zákonem, přestože víme, že se jedná o lumpárnu.

Ve středu 20.4.2016 se konalo Zastupitelstvo města Strakonice. Jedno ze standardních jednání, které se koná každé 2 měsíce. Zvláštní však pro mě, neboť jsem byl nucen se z jednání výjimečně omluvit a jeho průběh si poslechnout až ze zvukového záznamu zveřejněného na internetových stránkách města. Zpočátku by se zdálo, že jednání bude probíhat standardně bez větších problémů. Na některé situace jsme si už zvykli, a tak nejsme překvapeni přestřelkami mezi zástupci Strakonické veřejnosti a Jihočechy 2012. Nechalo by se říci, že bez těchto přestřelek, by snad nebylo strakonické zastupitelstvo vůbec myslitelné. To co se však odehrálo minulou středu, byla lumpárna.

Aktuality


www.podskali.net

Copyright 2013, www.prostrakonice.cz